آزمون مبانی و مفاهیم فن آوری اطلاعات ( بخش 1 )

رایگان
آزمون مبانی و مفاهیم فن آوری اطلاعات ( بخش 1 )
زمان: 00:15:00
20 سوال
40 شرکت کننده
رایگان

آزمون بخش اول از مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات

  • تعریف سیستم و تعریف کامپیوتر و تعریف IT
  • اجزای یک سیستم کامپیوتری و انواع رایانه ها
  • انواع سخت افزار رایانه
  • پردازنده رایانه و اجزای آن
  • حافظه و واحدهای اندازه گیری حافظه

×