آزمون مبانی و مفاهیم فن آوری اطلاعات ( بخش 3 )

رایگان
آزمون مبانی و مفاهیم فن آوری اطلاعات ( بخش 3 )
زمان: 00:15:00
20 سوال
21 شرکت کننده
رایگان

آزمون بخش سوم از مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات

  • تعریف برد اصلی ( مادربرد و کار آن)
  • شکاف های موجود بر روی برد اصلی
  • پورت های برد اصلی
  • منبع تغذیه و کاربرد آن
  • سایر قسمت های برد اصلی

×