راآحت بیآموز

محمد ابراهیمی

مدرس - مربی آموزشی

کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات . برنامه نویس . طراح و توسعه دهنده وب . فعال در حوزه تجارت الکترونیک . مدرس دروس کامپیوتر و فن آوری اطلاعات . فعال به عنوان مدرس و پشتیبانی وب سایت آموزشی راحت بیآموز

×