بایگانی‌ها مدرسان - راحت بیاموز
راحت بیاموز

مدرسان

محمد علی ابراهیمی

محمدعلی ابراهیمی – مدیر فنی و مدرس

محمد علی ابراهیمی مدرک تحصیلی : کارشناسی نرم افزار طراحی و برنامه نویسی و محتوا گذاری وبسایت – مدرس چندین…

مجید خراشادیزاده- مشاور

مدرک تحصیلی : دکتری نرم افزار مشاوره در کنار گروه راحت بیاموز

محمد غلامی – مدرس

مدرک تحصیلی : کارشناسی نرم افزار مدرس مجرب و با سابقه و تهیه کننده چندین دوره آموزشی در راحت بیاموز

محمد ابراهیمی – مدیر فنی و مدرس

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد نرم افزار طراحی و برنامه نویسی و محتواگذاری وبسایت – تدریس چندین دوره آموزشی در…

محمد شریعتی فر – مدرس

مهندس تکنولوژی معماری آرشیتکت و طراح و مدرس نرم افزارهای عمران و معماری در راحت بیاموز